SULTAN'IN KERMESİ / OSMANLI - GİRİT SORUNU

Geri dönün

SULTAN'IN KERMESİ / OSMANLI - GİRİT SORUNU
₺200,00 Satın Alın

HATIRA KOLEKSİYONCULUĞU BELGELERİYLE TARİHİMİZDEN BİR SAYFA

Nilüfer Damalı Vakfı, bu kitabında Osmanlı devletinin Girit sorunu ve gelişimini, Girit sorunundan kaynaklanan 1897 Türk - Yunan savaşının yanında bu gelişmelerin yarattığı şehit, gazi, yetim ve göçmenlere maddi destek sağlayabilmek için Sultan II Abdülhamid'in şahsi gayret ve destekleriyle düzenlenen bir sergi, piyango, kermes ve yardım kampanyasını incelemeye almıştır. Bu inceleme tamamen belgeler üzerinde yapılmıştır.

Bu konulardaki efemera, filateli ve nümismatik koleksiyonlar bir araya getirilerek, bu enteresan tarih kesiti etrafında bütünleşmiştir. Bu kitapta Girit tarihi yanında Girit ile ilgili hatıra koleksiyon belgeleri hakkında da bilgi verilmeye çalışılmıştır. Hatıra koleksiyonculuğu adı verilebilecek ve yakın tarihimizle doğrudan ilgili olan bu tip belgeler kapsamında: - Madalyalar - Sikke ve paralar - Posta pulları - Damga pulları - Posta kartları - Makbuzlar - Hatıra objeleri bulunmaktadır. Koleksiyon ve arşiv belgeleriyle tarih anlatımında bu girişimimizin ilgi çekeceğini düşünmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan'ı benzer ve 100 yıl gecikmeli olarak tekrar karşı karşıya getiren Kıbrıs adası ile ilgili gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Girit adasındaki gelişmelerin hatırlatılmasında fayda olacağı görüşündeyiz.

NILUFER EĞİTİM, KÜLTÜR VE ÇEVRE VAKFI tarafından yayınlanmakta olan Koleksiyon Yayın Serisi, sosyal tarihi, nümismatik, efemera, filateli gibi hatıra koleksiyonculuğu ürünleriyle bütünleştirerek, bu konularda bir arşiv oluşturmaktadır.

Başlık: Osmanlı – Girit Sorunu, Sultan’ın Kermesi
Yazar: Dr. Atom Damalı
Dil: Türkçe ve İngilizce 2 Lisan
Sayfa: 244
Yayıncı: Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı
Boyut: 210 x 210 mm
Konu:

 • Osmanlı – Girit tarihi
 • 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı
 • Konu ile ilgili posta kartları, pullar, madalyalar, fiskal belgeler, yardım makbuzları vs
 • Sultan Abdülhamid’in 1898 yılında gerçekleştirdiği ilk yardım amaçlı kermes ve piyango

 Kıbrıs`ta Girit oyunu oynanıyor

Cumhuriyetİn ilk kadın öğretmenlerinden Nilüfer Damalı`nın oğlu Dr. Atom Damalı yakında yayınlanacak `Osmanlı- Girit Sorunu` adlı kitabında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinde oyunlar oynandığını...

Cumhurİyetİn ilk kadın öğretmenlerinden Nilüfer Damalı`nın oğlu Dr. Atom Damalı yakında yayınlanacak `Osmanlı- Girit Sorunu` adlı kitabında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) üzerinde oyunlar oynandığını savunarak, yaşananları, Osmanlı`nın Girit`ten çekildiği döneme benzetti. Dr. Damalı, `KKTC, Yunanlıların olabilir` dedi. Kitapta, Girit`in, Kıbrıs sorununu ışık tutacak niteliğini ele aldığını anlatan Dr. Damalı, şunları söyledi:

ASKER ÇEKİLMEMELİ

`Girit bugünkü Türkiye için çok önemli. Çünkü bugün Türkiye ile Yunanistan ve AB arasındaki sorunların hemen hemen 150 yıl öncesinin kopyası. Örneğin, 1838`de yapılan Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı ve Avrupa arasında gümrüksüz satışa başlanıyor. 1856`da Paris Antlaşması ile Osmanlı Avrupa`nın bir parçası kabul ediliyor. Yani Osmanlı, AB`ye girmiş oluyor. Bu dönemde Osmanlı`da aşırı bir tüketim başlıyor ve bunu borçlanmalar izliyor. Ekonomik krizler çıkıyor, azınlık sorunları gündeme getiriliyor.` O dönemde Avrupa`nın Osmanlı, Yunanistan ve Girit ilişkilerinde `hakem` rolü oynadığını anlatan Dr. Damalı, `Bu hakemlikte Osmanlı, Girit`ten askerlerini çekmek zorunda kalıyor ve Girit `Enosis`e devrediliyor. Bugün ise gerçekleşmemiş bir şey var. O da Türk askerinin Kıbrıs`tan çekilmemiş olması. Bu 7 aşamalı benzerliğin 6`sı gerçekleşmiş. Askerlerin orada bulunması sayesinde bir gücümüz var, bunu kaybetmememiz lazım` dedi.

Özner BERBER/ İSTANBUL


 Girit Gibi - Raif Rauf Denktaş

Tarih tekerrür mü ediyor?

Kıbrıs "1950 yıllarından beri Kıbrıs adasında da Girit sorununa çok benzer siyasi gelişmeler yaşanmaktadır. Önümüzdeki aylar, yıllar tarihin tekerrürden ibaret olup olmadığını gösterecektir.

19.Yüzyıl sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devletinin yaşamış olduğu sürece bir göz atılırsa:

 • 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı pazarının tamamen Avrupa üretimine açılması.
 • 1856 Paris Antlaşması ile sınır güvencesi verilerek Osmanlı Devletinin Avrupa''nın bir parçası olduğunun kabulü.
 • Aşırı ve lüks tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, batı kaynaklı borçlanma ve mali yönden batıya bağımlılık yaratılması.
 • Osmanlı Devletini, içten yıptarılmasına yol açan "azınlık" sorunlarının devamlı gündemde tutulması.
 • İçinden çıkılması çok zor bir ekonomik kriz.
 • Avrupa devletlerinin Osmanlı - Yunanistan - Girit ilişkilerinde halkın rolüne geçmeleri ve akabinde.
 • Avrupa devletlerinin Osmanlı askerlerini Girit''ten çekilmek zorunda bırakmaları, nüfus çoğunluğunun Rumlar''da olduğu adanın Osmanlı egemenliğinden ayrılarak Enosis''in gerçekleşmesi için yeterli şartları oluşturmuştur.

Bu olaydan hemen hemen tam 100 yıl sonra;

 • 1995 Gümrük Birliği Antlaşması ile Türkiye pazarı gelişmiş ülke ekonomilerine açılmıştır.
 • 2004 yılı sonunda ilk aşaması neticelenen süreçte Türkiye Avrupa Birliği''nin bir parçası olma adaylığına kavuşmuştur.
 • Aşırı ve lüks tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, batı kaynaklı borçlanma ve mali yönden batıya bağımlılık yaratılmıştır.
 • Türkiye''nin içten yıpratılmasına yol açmakta ve "azınlık" sorunları gün geçtikçe artan bir şekilde gündeme sokulmaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti içinden çıkılması çok zor bir ekonomik krizden kurtulmaya çabalamaktadır.
 • Avrupa topluluğuna giriş süreciyle, Avrupa devletleri Türkiye - Yunanistan - Kıbrıs ilişkilerinde hakem rolüne girmişlerdir.
 • Yunanistan ve Rum kesimi tüm stratejilerini adadan Türk askerinin çekilmesi üzerine geliştirmektedirler. Kıbrıs adasında nüfus çoğunluğunun Rumlarda olduğu göz önünde tutulursa, bütün mesele siyasi gelişmelerin Türk askerlerinin Kıbrıs''tan çekilmek zorunda bırakılıp bırakılmayacağı konusunda çözümlenecektir."

Hemfikir olduğum bu sözler Sayın Dr. Atom Damalı''nın "Osmanlı - Girit Sorunu" adını verdiği Türkçe ve İngilizce olarak kaleme aldığı kitabının (v) ve (vı). sayfalarından alınmıştır.

Kardak kayalıkları için savaşı göze almış olan Türkiye, uluslararası antlaşmalarla stratejik haklarını tescil ettirmiş olduğu ve milli dava diye 1960''dan bu yana üzerine titrediği ada Yunanistan''a geçmesin diye evlatlarını şehit ettiği Kıbrıs''tan vazgeçecek mi? Damalı''nın deyimi ile "tarihin tekerrür edip etmediği tezi için bu konunun nasıl neticeleneceği çok belirgin bir deney olacaktır! askerlerin Kıbrıs''tan çekilmek zorunda bırakılıp bırakılmayacağı konusunda çözümlenecektir"

Okuduğunuz bu satırları Sayın Dr. Atom Damalı''nın "Osmanlı - Girit Sorunu" adını verdiği Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı belgelerle desteklenmiş kitabından aldım. Görüşlerini tümüyle paylaştığımı söylememe gerek yoktur. Mesele siz Sayın okuyucuların ne yapacağıdır? Halâ "inşallah korktuğumuz başımıza gelmez" diye avunacak mıyız, yoksa şahlanıp şehitler pahasına koruduğumuz haklarımıza ölesiye sahip çıkacağımızı Rum''a ve dünyaya gösterecek miyiz?

Kardak kayalıkları için Yunanistan''la savaşı göze alan, Kıbrıs''taki hakları için şehitler veren Türkiye, Kıbrıs''tan askerini çekerek Girit faciasının tekrarlanmasına fırsat mı verecek?

Türk ulusunun namus ve şeref konusu yaptığı, uğrunda şehitler verdiği, 50 yıldır Dışişleri''ni meşgul eden "olmazsa olmazlarım" vardır diyen Anavatandan Türk ulusu kat''i bir söz beklemektedir: Tarih tekerrür ettirilmeyecek, Kıbrıs Girit olmayacaktır sözüdür bu!
Dr. Atom Damalı''ya eseri için teşekkürler, Girit''i ve büyük devletlerin oyunlarını, Girit''in tarihini belgelerle, fotoğraflarla okuyup görmek isteyenlerin kitabını yazmıştır Sayın DAMALY

RAUF DENKTAŞ
CUMHURBAŞKANI