SANSKRİT - YOGA VE AYURVEDA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Geri dönün

SANSKRİT - YOGA VE AYURVEDA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
₺200,00 Satın Alın

Yazar: Dr. Atom Damali

Kitap açıklaması:

Günümüzde hala kullanılmaya devam edilen, dünyanın ilk dilleri Hindistan'da ortaya çıkmış... 5000 yıl önce Tamil dili ve 4000 yıl önce ilk yazılı eserlerde kullanılmaya başlanılan Sanskrit dili... Dünyanın ilk felsefi düşünce modellerinin yazıldığı sanskrit dili, bugünkü birçok batı dilinin oluşmasını da önemli boyutlarda etkilemiş... Daha da ilginci, bugün kullanılmakta olan bilgisayar lisanlarının temelinde de Sanskrit dil prensiplerinin olması... Sanskrit diliyle ortaya konan yaratımlar sadece felsefi düşünce okullarıyla sınırlı kalmamış. Hint bilge kişileri, insan hayatının bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlarda daha dengeli ve sağlıklı yaşayabilmesi için, yaşam bilimleri üzerine veda adı verilen ilk yazılı eserlere imza atmışlar. Binlerce yıl önce ortaya çıkartılan yoga ve ayurveda bilimlerinde önerilen birçok tezin önemi, bugün modern tıbbın geliştirdiği ileri ölçüm teknikleriyle daha anlaşılır hale gelmeye başlamıştır. Bu minik kitapçıkta yoga ve ayurveda eğitimlerinde karşılaşılan yüzlerce terimin açıklamalarına ve yoga asanalarının resimler eşliğinde Türk ve Sanskrit dillerindeki karşılıklarına yer verilmiştir.