OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ - CİLT 7

Geri dönün

OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ - CİLT 7
₺1.500,00 Satın Alın

OSMANLI SULTANLARI - Osman III - Mustafa III - Abdülhamid I - Selim III - Mustafa IV

Osmanlı Devleti 14. yüzyıldan itibaren 130’dan fazla darphanede sikke kestirerek dünyanın en yaygın sikke tarihlerinden birini yaratma gücünü gösterebilmiştir. Ancak 18. yüzyılın ortasından itibaren Osmanlı sikkelerinin sadece bir elin parmakları kadar sayıda darphane kaldığını görmek, Osmanlı tarihinde ve ekonomisinde çok önemli değişiklikler olduğunun en belirgin göstergesidir.

Sikke darbını da büyük ölçüde etkileyen bu gelişmeler kısaca şöyle özetlenebilir:

Osmanlı İmparatorluğu’nun 25. sultanı Osman III’ün saltanata geçmesinden başlayarak İmparatorluğ’un sonuna kadar İstanbul haricinde altın veya gümüş sikke darbedilen eyaletler sadece Bağdad, Cezayir, Mısır, Trablusgarb ve Tunus ile sınırlı kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu için son derece önemli bu eyaletlerin tarihi incelendiğinde ilginç ortak taraflar göze çarpmaktadır:

9 ciltte tamamlanacağı düşünülen eserin bu cildinde Sutan Osman III - Sultan Mustafa III - Sultan Abdülhamid I - Sultan Selim III - Sultan Mustafa IV'ün

  • 54 yıllık saltanatlarının yıllara göre kronolojik bilgileri
  • Sultanların saltanat döneminin önemli tarihi olayları
  • Sultan’a ait sikke bilgileri detayla verilmektedir.

Eserin bu cildinde Sultan Osman III'e ait 71, Sultan Mustafa III'e ait 460, Sultan Abdülhamid I'e ait 401, Sultan Selim III'e ait 490 ve Sultan Mustafa IV'e ait 56, toplam 1478 altın ve gümüş sikkenin detaylarına yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş şehirlere ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Eserin sonunda bölümünde ise Sultanlara ait sikke envanteri yer almaktadır.

Başlık: Osmanlı Sikkeleri Tarihi - Cilt 7
Yazar: Dr. Atom Damalı
Dil: Türkçe ve İngilizce (Aynı kitapta)
Sayfa: Tümü Renkli 420 Sayfa
Yayıncı: Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı
Boyut: 210 x 297 mm
Cilt: Şömizli Sert Kapak