OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ - CİLT 5

Geri dönün

OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ - CİLT 5
₺1.500,00 Satın Alın

          ****  HEMEN TESLİM ****          

OSMANLI SULTANLARI - Mustafa I - Osman II - Murad IV - İbrahim - Mehmed IV

On altıncı yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti sınırları içinde ve dünyada meydana gelen çeşitli idari, askeri, endüstriyel, ticari, mali ve sosyal gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sorunların daha da alevlenmesine vesile olmuştur.

Sikke darbını da büyük ölçüde etkileyen bu gelişmeler kısaca şöyle özetlenebilir:

  • Yeni keşfedilen ticaret yolları
  • Askeriye yapılanması ve teknolojide değişiklikler
  • Nüfus artışı
  • Osmanlı topraklarındaki ayaklanmalar
  • Kuzey Amerika’daki yeni madenler
  • Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonlar

9 ciltte tamamlanacağı düşünülen eserin bu cildinde Sultan Mustafa I, Sultan Osman II, Sultan Murad IV, Sultan İbrahim ve Sultan Mehmed IV’in

  • 73 yıllık saltanatlarının yıllara göre kronolojik bilgileri
  • Sultanların saltanat döneminin önemli tarihi olayları
  • Sultan’a ait sikke bilgileri detayla verilmektedir.

Eserin bu cildinde Sultan Mustafa I' ait 61, Sultan Osman II'ye ait 98, Sultan Murad IV'e ait 139, Sultan İbrahim'e ait 49, Sultan Mehmed IV'e ait 118, toplam 465 altın ve gümüş sikkenin resimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş olan 50’ye yakın şehre ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Eserin sonunda bölümünde ise Sultanlara ait sikke envanteri yer almaktadır..

Başlık: Osmanlı Sikkeleri Tarihi - Cilt 5
Yazar: Dr. Atom Damalı
Dil: Türkçe ve İngilizce (Aynı kitapta)
Sayfa: Tümü Renkli 420 Sayfa
Yayıncı: Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı
Boyut: 210 x 297 mm
Cilt: Şömizli Sert Kapak