OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ - CİLT 6

Geri dönün

OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ - CİLT 6
₺1.500,00 Satın Alın

          ****  HEMEN TESLİM ****          

OSMANLI SULTANLARI - Süleyman II - Ahmed II - Mustafa II - Ahmed III - Mahmud I

On altıncı yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti sınırları içinde ve dünyada meydana gelen çeşitli idari, askeri, endüstriyel, ticari, mali ve sosyal gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sorunların daha da alevlenmesine vesile olmuştur.

Sikke darbını da büyük ölçüde etkileyen bu gelişmeler kısaca şöyle özetlenebilir:

17.yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gümüş madenlerinin kapatılmasından dolayı yaşanan gümüş krizi de Osmanlı para sisteminin çökmesinde etken oldu. İstanbul dışındaki darphanelerin üretilen sikkelerin standartları bozulmaya başladı ve merkezi otoritenin zayıflığından dolayı, Devlet sikke ayar ve vezinlerini denetleyemez bir hale geldi. Bu zor şartlar altında darphaneleri kontrol edemeyen Devlet birçok darphanenin çalışmasına son verdi. Yüzyıl başlarında sikke basan darphane sayısı 50'nin üzerindeyken, 17.yüzyıl ortalarından itibaren - aşağıdaki listede de görülebileceği şekilde - aktif darphane sayısı 10'un altına indi.

9 ciltte tamamlanacağı düşünülen eserin bu cildinde Sultan Süleyman II, Sultan Ahmed II, Sultan Mustafa II, Sultan Ahmed III ve Sultan Mahmud I'in

  • 67 yıllık saltanatlarının yıllara göre kronolojik bilgileri
  • Sultanların saltanat döneminin önemli tarihi olayları
  • Sultan’a ait sikke bilgileri detayla verilmektedir.

Eserin bu cildinde Sultan Süleyman II' ait 28, Sultan Ahmed II'ye ait 18, Sultan Mustafa II'ye ait 104, Sultan Ahmed III'e ait 346 ve Sultan Mahmud I'e ait 335, toplam 831 altın ve gümüş sikkenin detaylarına yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş olan 10'un üzerinde şehre ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.
Eserin sonunda bölümünde ise Sultanlara ait sikke envanteri yer almaktadır.

Başlık: Osmanlı Sikkeleri Tarihi - Cilt 6
Yazar: Dr. Atom Damalı
Dil: Türkçe ve İngilizce (Aynı kitapta)
Sayfa: Tümü Renkli 420 Sayfa
Yayıncı: Nilüfer Damalı Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı
Boyut: 210 x 297 mm
Cilt: Şömizli Sert Kapak