Ana Sayfa >  Para Müzesi > Para Müzesi Koleksiyonlar > Osmanlı Sikkeleri

Osmanlı Sikkeleri

Osman Gazi dünyanın sayılı imparatorluklarından biri olacak olan Osmanoğulları’nın ilk sikkesini kestirerek Anadolu’nun karmaşık ortamında adını duyurmuştur. Gümüşten kesilen ve akçe adı verilen bu sikke, Osmanlı’nın para birimi olarak 15. yüzyıla kadar değerinden hiç bir şey kaybetmeden gelmiştir.


Osmanlı Beyliği Orhan Gazi döneminde Rumeli’ye geçmiş, devlet olma yolunda önemli adımlar tılmıştır. Beşlik ve ikilik akçeler basarak diğer Anadolu beyliklerine göre ekonomisinin kuvvetini göstermiştir. Orhan Gazi sikkelerinde, ilk defa “Bursa” adıyla darp yeri yazılmaya başlanmıştır.

Osmanlılar artık beylik değil, bir devlettir. Avrupa’da ve Anadolu’da yapılan başarılı akınlar devleti hızla büyütüyor, diğer beyliklerden yoğun katılımlar almasına sebep oluyordu. Murad I döneminde ilk defa akçe yanısıra “mangır” adıyla bakır sikkelerin basımına da başlanmıştır.
 


Sultan Bayezid I, 13 yıl süren saltanatı süresince tek tip akçeler darbettirmiştir. Sikkelerinde “Bayezid bin Murad” gibi son derece mütevazı bir ibare kullanmıştır. Babasının ölümünden bir yıl sonra cülus ettiğinden akçelerinde 792 tarihi kullanılmıştır. Ancak 793 ve 799 tarihli akçeleri de bulunmaktadır. Bu akçeler son derece enderdir.

Bayezid’in büyük oğlu Emir Süleyman başkent Edirne’yi ele geçirerek saltanatını ilan etmiştir. Kimi Osmanlı tarihçileri onu I. Süleyman olarak kabul ederler. Sikkelerinde “Tuğra” kullanarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Mehmed Çelebi, Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi fetret süresince sikke kestiren diğer şehzadeler olup, Mehmed Çelebi uzun süren mücadeleler sonucu kardeşlerini berteraf ederek devlete hakim olmuştur.


Fetret Devri’nden galibiyetle çıkan Mehmed I, bir anlamda Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Onun döneminde sikkelerin darphane sayılarında büyük bir artış olmuştur. Osmanlı Devleti adına başka bir hanedan tarafından sikke darbedilmesi, yine bir ilk olarak onun saltanat yıllarına rastlar.

Haçlı ordularının bir daha Osmanlı üzerine gelme cesaretini gösteremeyecek hale getiren Sultan II. Murad’dır. Köklerini araştıran, imparatorluk yolunda ilerleyen devletin soyunu sikkelerinin üzerine koyduran Sultan yine odur. Bazı mangırları üzerinde “Kayı Damgası” bulunmaktadır.

Roma ve Bizans’dan sonra aynı coğrafyada kurulan, kalıcı imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğu’dur. Fatih Sultan Mehmed hanedanının devletten imparatorluğa taşımıştır. İlk “sultani” ve ilk “on akçe”likler onun döneminde basılmıştır. Bu dönemde darbına başlanmış olan altın sultaniler yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun temel sikkesi olmuştur.

Saltanatı tehdid eden Şehzade Cem Sultan’ın Rodos Şövalyeleri tarafından rehin tutulmasına karşılık II. Bayezid Avrupa’daki Osmanlı yayılmasına ara vermek zorunda kalmıştı.
Gümüş akçeleri Trabzon, Gelibolu ve Kratova haricinde Mehmed II akçeleriyle aynı darphanelerde basılmış olan II. Bayezid’in ilk defa Konstantiniye dışında bir taşra darphanesi
olan Serez’de altın sultani kestirdiğini görüyoruz.

Yavuz Sultan Selim saltanatının sonunda devlete tehlike teşkil edecek, çevresinde yer alan tüm güçleri etkisizleştirme başarısını göstermiş ve bunu sadece 8 yıla sığdırmıştır. Osmanlı hazinesi ganimetle dolmuş, dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiştir. Döneminde 30’a yakın darphane kurulmuş sultanilerin, akçelerin, mangırların bu şehirlerde basılmasına devam edilmiştir.
Sitemizdeki satışlardan elde edilen tüm gelirler, Nilüfer Damalı Vakfı'na bağış olarak tahsil edilmektedirSitemizdeki satışlardan elde edilen tüm gelirler, Nilüfer Damalı Vakfı'na bağış olarak tahsil edilmektedir.